EUs persondataforordning

Galleriets persondatapolitik.

Galleriet har en liste af e-mailadresser over de kunder, der ønsker at følge med i vore aktiviteter. Alle har godkendt deres tilstedeværelse herpå og her er ikke optaget adresser fra anden side. Listen indeholder ingen personoplysninger overhovedet  og bruges ikke til andre formål. Den deles ikke med trediemand og vil aldrig blive det. Kun galleriets indehaver har adgang til den. Der er ikke andre medarbejdere.