Allan Stabell
Dennis Møgelgaard
Egon Mathiesen
Lise Honoré
Lise Malinovsky: “Malerier og parafraser”.
Richard Mortensen
Wiliam Skotte Olsen
Asger Jorn grafik
Arthur Köpcke
Stig Weye
Roelof de Roo