Arthur Köpcke

 KöpckeFotoStol

Arthur Köpcke har, som få, inspireret og påvirket en hel generation af kunstnere.
Han er født og opvokset i Hitlertidens Tyskland, hvor begge forældre tidligt var medlemmer af det kommunistiske parti. Efter krigen fulgte han med sin danskfødte kone, Tut, til Danmark.
For at opnå opholdstilladelse måtte han etablere sig som selvstændig og åbnede derfor galleri i et nedlagt silderøgeri i Læderstræde. Til trods for, at han her udstillede mange af efterkrigstidens helt store navne, blev det ingen økonomisk success, tværtimod. Kunstlivets interesse var minimal og Köpcke blev mere optaget af gennem sin egen kunst at rykke på definitionen af kunstbegrebet.

De viste værker stammer  fra Kirsten og Axel P. Nielsens samling og har været udstillede på den store Köpcke udstilling på Charlottenborg 2008, og er begge afbildede i kataloget.