Asger Jorn grafik

Asger Jorn

Jorns grafiske værker er kunstværker i deres egen ret –  ikke  malerier eller tegninger, der er overført til et andet medie, men selvstændige værker, der udnytter de muligheder, der nu engang ligger i grafikken. Et lithografi trykkes for eks. kun i et begrænset antal farver, så kunstneren må udtrykke sig ganske klart for at komme igennem – og det forstod Jorn. Han var en stor grafiker og brugte dette medies særlige muligheder.
På foto til venstre ses Jorn arbejde hos trykkeren Peter Bramsen i Paris.

Jorns grafiske værk er veldokumenteret, idet der er lavet en  fortegnelse og beskrivelse af alt, han lavede – den sålaldte “Werkverzeichnis der Druckgraphik”, der er udgivet af Jorns kunsthandler, Otto van de Loo, mens Jorn levede, og er godkendt af ham. Betegnelserne “Van de Loo nr”. henviser til nummeret i denne fortegnelse.