Beth Mohr

Beth Mohr

“Mit omdrejningspunkt i arbejdet med kunst er erindringer. Erindring kræver indlevelse, genoplevelse og skaber identitet.
Jeg opdeler erindringer i to typer: Spontane erindringer og kollektive erindringer.
Den kollektive erindring afspejles i et samfunds kultur og normer. Ligger som et ubevidst mentalt lag, der definerer, hvad der er acceptabel adfærd og er nedarvet i ethvert individ.
Spontane erindringer er dybt personlige, men på samme tid bundet til de fortolkninger, som vores kultur tilbyder – altså til de kollektive erindringer.
I kunsten gør jeg det generelle til mit eget og det individuelle til noget fælles. Går i dialog med det private og personlige rum og oversætter dette til noget fælles.”.

Beth Mohr