Egon Mathiesen

em+efhCycleEgon Mathiesen.
Egon Mathiesen er kendt af ethvert barn i Danmark som far til bøgerne “Frederik med bilen” og Mis med de blå øjne”, der er klassikere i dansk børnelitteratur – men hans betydning som kunstner rækker langt videre.
Han blev tidligt optaget af sammenhængen mellem maleri og musik og var meget inspireret af jazz’en, hvad de her udstillede scenebilleder bl.a. vidner om. Han færdedes i de “kulturradikale” kredse i 1930’erne, hvor han bl.a. indledte et livsvarigt venskab med Vilh. Lundstrøm, og var sammen med Asger Jorn arrangør af den herostratisk berømte teltudstilling ved Bellevue i 1941, hvor de senere COBRA malere udstillede sammen for første gang.
Egon Mathiesen var meget forelsket i sin senere hustru, malerinden Else Fischer-Hansen. De mødte hinanden i Firenze i 1929, hvor hun var på den klassiske dannelsesrejse med sine (velhavende) forældre, og han tjente til studierne ved at spille violin mellem bordene på caféerne. Parret indledte en stormfuld forelskelse og rejste rundt i Italien et år – noget aldeles uhørt på den tid. Parret vendte hjem og blev gift i 1932.

Galleriet kan her vise en serie meget personlige tegninger af Else – alle fra 1934 – det år deres datter, Marianne, blev født. Tegningerne stammer fra kunstnerens dødsbo og har aldrig været i handelen.

De er uindrammede og koster kr. 1.000 kr. stk.