Julie von Lotzbeck

PortrætFrit
Destruerede landskaber
står der lakonisk i et af Julie von Lotzbecks notater. Næsten en art programerklæring, en konstatering af, at det er dét, hun giver kunstnerisk form i sine værker.
Men det er ikke selve destruktionen, vi møder i hendes farveintense, ekspressive malerier, skulpturer og relieffer; det er landskabet som resultat af det gradvise forfald, som tiden tilføjer alt eksisterende. Værkerne er visioner af verden efter et tænkt nyt ground zero. Procesforskydninger. Billeder af transformationer fra destruktion til skabelse.
Julie von Lotzbeck er kompromisløs i sin stræben mod det udryk, hun vil nå frem til. I sine værker udfolder hun med stor styrke kollisioner mellem virkelighed og vision, ægte og kunstigt, intuition og styring. Værkernes egensindighed, skønhed og iboende eksistentielle dybder bør placere hende i den tunge ende af dansk samtidskunst.
Preben Winther,
forfatter, kunstkritiker
I den sidste tid har Julie arbejdet intenst med  relieffer i glas.
“Lige siden, jeg begyndte at male, har jeg ønsket, jeg kunne male på  lærredet både forfra og bagfra – og det kan jeg med  glas. Her kan jeg arbejde på begge sider, og virkningen er fantastisk og forskellig alt efter hvilken side, jeg bearbejder.”
Glæd Dem til resultatet – men sikkert først til næste år.