Julie von Lotzbeck

PortrætFrit
Destruerede landskaber
står der lakonisk i et af Julie von Lotzbecks notater. Næsten en art programerklæring, en konstatering af, at det er dét, hun giver kunstnerisk form i sine værker.
Julie von Lotzbeck er kompromisløs i sin stræben mod det udryk, hun vil nå frem til. I sine værker udfolder hun med stor styrke kollisioner mellem virkelighed og vision, ægte og kunstigt, intuition og styring. Værkernes egensindighed, skønhed og iboende eksistentielle dybder bør placere hende i den tunge ende af dansk samtidskunst.
Preben Winther,
forfatter, kunstkritiker