Schweizersuiten

Asger Jorn og Schweizersuiten.

Da Jorn forlod Silkeborg efter at være helbredt for tuberkulose, tog han som rekonvalescent ophold i den lille by Villars en time fra Lausanne. Her udførte han en serie små raderinger, hvor han uddybede mange af de motiver, der tidligere var skildret i oliemalerierne, for eks.  Ørnens ret, Guldsvinet, Maskulin standhaftighed, Kosmisk fødsel m.fl. som aktuelle kommentarer til sin egen og den internationale situation og som et slags opgør med sit hidtidige liv.

Han vendte ikke siden tilbage til Danmark

Hver radering blev trykt i 15 eksemplarer, hvoraf mange formentlig er tabt i dag, og pladerne overladt til trykkeren Diesteli i Génève, hvor de prompte blev glemt. Galleriets eksemplarer af “La silence de promenade” og “Aigle sur la décapité” er fra denne sjældne udgave.

Mange år senere, da Jorn havde fået sit internationale gennembrud ved mødet med kunsthandleren Van de Loo fra München, huskede han de schweiziske plader og genbearbejde og genudgav 23 af dem i et oplag på 50 eks. De kendes i dag som “Schweizersuiten”.

Det her viste tryk, “Ørnens ret”, der er et af Jorns mest kendte og viser Jorn for fuld udblæsning, og “Création cosmique” er fra denne serie.

Tilbage til “Jorn grafik”