Von Kopf bis Fuss

Dette er et af Jorns kendteste lithografier trykt i 7 farver.
I forordet til Kataloget over Jorns grafiske arbejder gennemgår Troels Andersen, hvordan netop dette tryk er fremkommet:

 

“Det er vor egen forestilling af et billede, Jorn ønsker kaldt frem”.

“Udgangspunktet er et tryk i sort med en stor og gennemført tegning. I forgrunden ligger et kranium under en dominerende udbredt figur, der minder om dobbeltørnen i ”Ørnens ret”. Til denne tegning er tilføjet nogle få, men klart udførte streger, der skal udfylde særlige dele af det sorte tryk.
Men så sker der noget! Som en heftig reaktion på motivet er der opstået et tryk i rødt, som tilsyneladende kun har til formål at forstyrre det hidtil tegnede. Kraniet og dele af den dominerende figur blevet streget over – hurtigt og præcist – men midt i ødelæggelsen er der gjort plads til en ny figur, der kun var antydet i det oprindelige sorttryk: En maske, der betragter kraniet. Hoved og øjne er holdt fri af den røde farve.
Herefter følger flere forsøg, som ikke skal beskrives her.
Nu bliver der pålagt en ny sort/grå grund med afrundede hjørner, hvor en række hvide pletter dukker op som et selvstændigt motiv, snart som gebis i kraniet, snart som fuglevinger.
Nu bliver trykker drejet så det ligger ned, og så dominerer masken.
Trykket bliver igen vendt på højkant og bliver trykt sammen med de hidtidige faser. Og temaet fremstår: Den truende figur, kraniet og den betragtende fuglemaske er i forgrunden, uden at vi er det helt bevidst. Billedets tilblivelsesproces smelter sammen med billeder fra vores egen underbevidsthed. At det sker samtidigt bidrager til kompleksiteten.
Det er vor egen forestilling af et billede, Jorn ønskede kaldt frem.”
Troels Andersen

Tilbage til Asger Jorn grafik